Catalonia Denmark English Finland French Italian Netherland

Over Frame, Voice, Report!

Wat was Frame, Voice, Report!

Samen met partners in 7 Europese landen voerde Wilde Ganzen en het 4de pijlersteunpunt van 11.11.11 het subsidieprogramma Frame, Voice, Report! uit. Een programma wat als doel had om mensen in Nederland en Vlaanderen te informeren over en te betrekken bij de nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelen. We deden dat omdat uit onderzoek telkens weer bleek dat het wereldbeeld van de gemiddelde Nederlander en Vlaming behoorlijk negatief is. Veel mensen denken dat het nog steeds heel slecht gaat met de wereld en zeker met de ‘derde wereld’. Ze denken dat er meer en meer mensen zijn die lijden aan honger, ziekte en gebrek, dat er maar bar weinig verbeterd is.

Door dat negatieve wereldbeeld verliezen mensen hoop, en geloven ze niet meer dat we samen daadwerkelijk verandering tot stand kunnen brengen, en al hebben gebracht. Zonder besef van vooruitgang sluiten mensen zich af voor de wereld en zijn ze niet meer bereid iets bij te dragen aan verdere vooruitgang in de toekomst. Daarom werken we als Wilde Ganzen en 11.11.11 via Frame, Voice, Report! samen met 4de pijlers en particuliere initiatieven om ook het Nederlandse en Vlaamse publiek te informeren over de vooruitgang in de wereld en over wat ons als wereldburgers nog te doen staat.

Via het Europese programma ‘Frame, Voice, Report!’ was er subsidie en training beschikbaar om een publicitaire impuls te geven aan het werk van kleinschalige en praktische initiatieven. Als organisatie kon je hierdoor het communicatiebudget van je organisatie vergroten om de impact van je werk beter zichtbaar te maken.

Na afloop is het programma uitgebreid geëvalueeerd en is er ook een mooie slotpublicatie geschreven met de geleerde lessen uit het programma. Bovendien is er een online toolkit ontwikkeld waarmee NGOs beter leren over 

 

Toegang tot de aanvraagmodule

Om een aanvraag in te dienen bij Frame, Voice, Report! dien je een entreetoets te doen om te bepalen of je organisatie in aanmerking zou kunnen komen voor financiering. Als je de toets hebt gedaan ontvang je een link naar de aanvraagmodule en kun je je aanvraag gaan invoeren. Let op, doe de entreetoets slechts eenmaal!

Nieuws

ErnstJan Stroes aan het woordOp dinsdagavond 6 november organiseerde het 4de pijlersteunpunt en de Wilde Ganzen een inspiratieavond in het Wereldhuis in Brussel. Voor een dertigtal 4de pijlers werd het subsidieprogramma Frame, Voice, Report! verduidelijkt. De deelnemers werden geïnspireerd door de verhalen van goedgekeurde Activiteiten uit de eerste ronde.

Jacques Mevis van het 4de pijlersteunpunt opende de bijeenkomst en vertelde hoe de 4de pijler in samenwerking met Wilde Ganzen dit programma voor de Vlaamse 4de pijlers heeft opgezet. Vervolgens vertelde ErnstJan Stroes Program Officer van Frame, Voice, Report! voor Wilde Ganzen over de voorwaarden en eisen van het programma en hoe je er subsidie bij kunt aanvragen.

Dieke Geerlings vertelde uitgebreid over haar Activiteit met als titel 'Virtual Reality - de Masaai en klimaatverandering' een activiteit waarin het publiek via een Virtual Reality film wordt uitgenodigd om mee te praten over en oplossingen te vinden voor de problemen die de Masaai in Kenia beleven ten gevolge van klimaatverandering. 

Liebrecht Lierman vertelde daarna over de Activiteit van Hubi & Vinciane en Djapo vzw die een kookprogramma aan het maken zijn over de SDGs dat op scholen in Vlaanderen gebruikt gaat worden. In het filmmateriaal gaan vrouwen uit Benin tijdens het koken bijvoorbeeld vertellen over hoe klimaatverandering invloed heeft op hun dieet. 

Vervolgens gaf Program Officer ErnstJan Stroes advies hoe je een zo goed mogelijke aanvraag kunt schrijven en hoe belangrijk het daarbij is rekening te houden met de door de beoordelaars gebruikte criteria, die in de richtlijnen gepubliceerd staan. Verder gaf hij een aantal handige tips. 

Tot slot werden de vragen die gesteld waren op de vragenmuur behandeld in de FAQ sectie.

Hier de lijst van aangemelde en belangstellende organisaties.

Wilde Ganzen hield op 3 november 2018 de derde inspiratiebijeenkomst van het subsidieprogramma Frame, Voice, Report!, een programma om de duurzame ontwikkelingsdoelen dichter bij het Nederlandse publiek te brengen. De middag was bedoeld om de potentiële aanvragers te informeren over de voorwaarden van het programma en ze te inspireren met voorbeelden uit de eerste ronde. 

Inspiratiebijeenkomst

Na dit plenaire deel waren er drie workshops:

Na afloop was er uitgebreid de tijd om na te praten en met elkaar van gedachten te wisselen over de mogelijkheden van het programma. 

Voor de bijeenkomst hadden zich deelnemers aangemeld van een breed scala aan organisaties

De organisatie wenst iedereen die een aanvraag gaat indienen veel succes en mochten er vragen zijn kun je altijd een mail sturen aan frame@wildeganzen.nl

De beoordelingscommissie van het subsidieprogramma Frame, Voice, Report! heeft op 17 augustus in Breda, 16 activiteiten geselecteerd die de komende tijd financiering en ondersteuning krijgen vanuit het programma. Het gaat om 8 Belgische en 8 Nederlandse communicatie activiteiten van kleine NGOs, particuliere initiatieven en 4de Pijlers. Spannende, vernieuwende en innovatieve activiteit die de komende tijd bij gaan dragen aan de bekendheid van de SDGs onder het Belgische en Nederlandse publiek. Op 7 september hebben we de gezamenlijke startbijeenkomst van alle activiteiten in Nederland en op 11 september in België. Het Frame, Voice, Report! team ziet uit naar de samenwerking met al die inspirerende en activiteiten.

Op dinsdagavond 17 april organiseerden het 4de pijlersteunpunt en de Wilde Ganzen een inspiratieavond in het Huis van de Sport in Antwerpen. Voor meer dan 50 geïnteresseerde 4de pijlers verhelderden we het subsidieprogramma Frame, Voice, Report!

Hier vind je de volledige presentatie van Jacques Mevis van het 4de pijlersteunpunt en ErnstJan Stroes Program Officer van Frame, Voice, Report! voor Wilde Ganzen.

Christine Moreels inspireerde de deelnemers met haar project Potjebuur. Een project waarin mensen bij hun buren langs gaan met een maaltijd en dat tegelijkertijd ook het thema migratie bespreekbaar maakt.

Vervolgens werd er geoefend met het maken van een eigen media pitch en flink onderling gediscussieerd over mogelijke projecten

Tot slot werden de vragen die gesteld waren op de vragenmuur behandeld in de FAQ sectie.

Hier de lijst van aangemelde en belangstellende organisaties.

Christine Moreels vertelt over Potjebuur - Foto: Esther Haalstra

Op een zonnige zaterdagmiddag op 7 april 2018 organiseerde Wilde Ganzen een inspiratiemiddag over het subsidieprogramma Frame, Voice, Report!

Daarna waren er 3 workshops:

Frame

Natasja Insing, voormalig coördinator van het programma ‘Reframing the Message’ en Rachida Boukhriss, medewerker relatiebeheer particuliere initiatieven, gaven een workshop over: Hoe we zelf bijdragen aan beeldvorming over internationale samenwerking en hoe we die beeldvorming kunnen verbeteren.

Voice

Dorien Verbeek, medewerker projecten, ging met de mensen in gesprek over hoe we mensen uit het Zuiden een meer prominente stem kunnen geven in verhalen die hen aangaan.

Report

Nienke Nuyens, betrokken bij Worlds Best News en Birgit Deuss, coördinator team communicatie, gaven een workshop over hoe we constructiever samen kunnen werken met de media en wat de manieren zijn om dat voor elkaar te krijgen.

We eindigden met een uitgebreide vraag- en antwoordsessie waarin de vragen van de vragenmuur successievelijk werden beantwoord. Vragen en antwoorden kun je terugvinden in de FAQ sectie van de website.

Hier de lijst van aangemelde en belangstellende organisaties.

 De acht van Hope XXL - Foto: Egon de Bruin (c)

Achtergrond en doelstelling

Frame, Voice, Report! is een subsidieprogramma gefinancierd door de Europese Commissie met als doel de kennis van en betrokkenheid bij de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) onder EU-burgers te versterken en te vergroten.

Via twee aanvraagronden financiert het subsidieprogramma Frame, Voice, Report! - communicatie-activiteiten van maatschappelijke organisaties die gericht zijn op vergroting van de kennis en de betrokkenheid van EU-burgers bij deze wereldwijde doelen. De gehonoreerde aanvragers krijgen niet alleen subsidie maar nemen ook deel aan een gezamenlijke leercyclus.

Frame, Voice, Report! is ontwikkeld en wordt beheerd door zes Europese partners  - CISU, COP, KEPA, LAFEDE, RESACOOP en WILDE GANZEN; de Vlaamse organisatie 11.11.11 is geassocieerd deelnemer. In Frame, Voice, Report! wordt voortgeborduurd op eerdere ervaringen van de partners met wereldburgerschapseducatie:

FRAME
Wilde Ganzen (www.wildeganzen.nl) uit Nederland en CISU (www.cisu.dk) uit Denemarken waren beide onderdeel van het door de EU gesubsidieerde project 'Reframing the Message'. Dit project beoogde de kennis te vergroten over en de invloed te bediscussiëren van 'waarden' en 'frames' op het gebied van ontwikkelingssamenwerking in wereldwijde verbondenheid en de grondoorzaken en context van armoede en ongelijkheid. Reframing the message reculteerde in een achtergrond en toolbox document en een communicatie toolkit.

VOICE
KEPA (www.kepa.fi) uit Finland nam het initiatief voor 'Enhancing Southern Voices in Global Education'. Dit project benadrukte dat elke ontwikkelingsinterventie en communicatie voor mondiale rechtvaardigheid en solidariteit gebaseerd dient te zijn op gelijke betrokkenheid van stakeholders, ideeën en ervaring uit zowel de landen in het noorden als die in het zuiden. Enhancing Southern Voices publiceerde een boek over de opgedane ervaringen.

REPORT
COP (www.ongpiemonte.it) uit de Piemonte regio in Italië, Resacoop (www.resacoop.org) uit de Auvergne-Rhône-Alpes regio in Frankrijk en Lafede (www.lafede.cat) uit Catalonië in Spanje hebben samen uitvoering gegeven aan het door de EU gefinancierde project 
Development Reporter Network. Dit project beoogde de samenwerking tussen journalisten en NGOs te versterken om zo de kwaliteit en impact te versterken van berichtgeving over wereldproblemen en internationale samenwerking. Development Reporter Network heeft een Vademecum ontwikkeld met adviezen over hoe je kunt communiceren over wereldproblemen en thema's.

Deze en huidige acties van de partners maken deel uit van het ontwerp van het subsidie- en ondersteuningsprogramma Frame, Voice, Report! – dit keer specifiek gelinkt aan de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's).