Catalonien Danmark Engelsk Finland Fransk Italian Hollandsk

FRAME, VOICE, REPORT!

Støtter øget viden og engagement hos EU borgere om verdensmålene

FRAME, VOICE, REPORT! er en oplysningspulje, der er bevilget af EU-Kommissionen for at styrke EU-borgeres viden om og engagement i verdensmålene for bæredygtig udvikling. Puljen havde sidste ansøgningsfrist i Danmark 28.februar 2019. Se alle godkendte ansøgninger under bevillingsoversigt.

FRAME, VOICE, REPORT!  var en pulje for civilsamfundsorganisationer, der havde til formål at styrke viden og engagement hos EU borgere om verdensmålene. I Danmark administreres puljen af CISU - Civilsamfund i Udvikling.

Rundt i Europa har puljen bevilliget penge til knap 200 projekter. I Danmark er 27 projekter blevet støttet. Alle med fokus på at skabe viden om og handling for verdensmålene. Læs om nogle af PROJEKTERNE her

De sidste ansøgningsrunde blev gennemført i foråret 2019 og i FRAME, VOICE, REPORT!’s partnerorganisationer arbejder vi videre med at understøtte bevillingshaverne i deres arbejde og med at indsamle resultater.

Gå til fanen

  • For bevillingshavere hvis du har en bevilling fra puljen og har brug for rapporteringsformater.
  • FVR Tool kit" for at få idéer til, hvad det vil sige at lave engagerende oplysning om verdensmålene.
  • Bevillingsoversigt" for at få et overblik over puljens bevillinger.

Hvis du vil læse mere om puljen og partnerskabet bag, samt læse retningslinjer for tidligere ansøgere gå til ”Om FVR”