Catalonien Danmark Engelsk Finland Fransk Italian Hollandsk

Om Frame, Voice, Report!

Baggrund og formål

FRAME, VOICE, REPORT! er en oplysningspulje, der er bevilget af EU-Kommissionen for at styrke EU-borgeres viden om og engagement i verdensmålene for bæredygtig udvikling.

FRAME, VOICE, REPORT! er designet og administreret af 6 europæiske partnere - CISU, COP, KEPA, LAFEDE, RESACOOP og WILDE GANZEN - plus 11.11.11 , og bygger på partnernes tidligere erfaringer med projekter om udviklingskommunikation:

  • FRAME
    CISU (www.cisu.dk) og Wilde Ganzen (www.wildeganzen.nl) fra Holland var del af det EU-finansierede projekt Reframing the Message, der havde til formål at øge bevidstheden om de værdier og den framing, der benyttes i udviklingskommunikation. Projektet skulle også synliggøre, at alle borgere, institutioner og lande over hele verden har et medansvar for at sætte ind over for globale udfordringer som klimaforandringer, fattigdom og ulighed. Reframing the Message producerede både et undervisningsmateriale og en værktøjskasse til udviklingskommunikation.

  • VOICE
    KEPA (www.kepa.fi) fra Finland har kørt et forløb, der hed Enhancing Southern Voices in Global Education, der understregede, at ethvert initiativ, der sigter mod at fremme global retfærdighed og solidaritet, skal bygge på lighed mellem deltagerne, og på koncepter og ekspertise fra både Nord og Syd. Enhancing Southern Voices producerede efterfølgende en håndbog baseret på erfaringer fra forløbet.

  • REPORT
    COP (www.ongpiemonte.it) fra Piemonte regionen i Italien, Resacoop (www.resacoop.org) fra Auvergne-Rhône-Alpes regionen i Frankrig og Lafede (www.lafede.cat) fra Catalonien i Spanien havde sammen det EU-finansierede netværk Development Reporter Network. Development Reporter Network havde til formål at styrke samarbejdet mellem journalister og civilsamfundsorganisationer for at forbedre kvaliteten og effekten af information i medierne om globale problemstillinger og international udvikling og samarbejde. Netværket udarbejdede et værdisæt for god kommunikation om globale temaer og problematikker.

 

Disse tidligere initiativer og projekter indgår alle som elementer i den nuværende pulje - deraf navnet - FRAME, VOICE, REPORT!

 

INDSEND EN ANSØGNING Ansøgningsfrist: 28.februar kl. 12

Før I kan indsende en ansøgning til FRAME, VOICE, REPORT! skal I svare på en række spørgsmål, for at teste om jeres organisation lever op til kravene for puljen. Når I har svaret på spørgsmålene modtager i et link til ansøgningsformen. Venligst undlad at tage testen mere end én gang.

Indgangsspørgsmål