Catalonien Danmark Engelsk Finland Fransk Italian Hollandsk

Kontakt

 

For yderligere info kontakt CISU

 

CISU - Civilsamfund i Udvikling
Klosterport 4x, 3. sal
8000 Århus C
Denmark
Tel: +45 8612 0342
Email: cisu@cisu.dk
web: www.cisu.dk

 

FRAME, VOICE, REPORT! er en oplysningspulje, der er bevilget af EU-Kommissionen for at styrke EU-borgeres viden om og engagement i verdensmålene for bæredygtig udvikling. Puljen havde sidste ansøgningsfrist i Danmark 28.februar 2019. Se alle godkendte ansøgninger under bevillingsoversigt.