Catalonien Danmark Engelsk Finland Fransk Italian Hollandsk

FRAME, VOICE, REPORT! Tool Kit

Her finder du FRAME, VOICE, REPORT!s tool Kit. 

Dette Tool kit er udviklet på baggrund af tidligere materialer fra FRAME, VOICE, REPORT partnerne med tilføjelse af nye afsnit. 

Tool kittet er en generel intro til mange centrale begreber indenfor udviklingskommunikation. Det kan bruges som supplement til FRAME, VOICE REPORT! retningslinjer og formater eller som en generel kommunikations værktøjskasse i andre sammenhænge.

Tool kittet skal ikke nødvendigvis læses fra ende til anden, men man kan dykke ned i de afsnit, man har brug for.

Tool kittet er ikke en checkliste eller et på nogen måde bindende dokument for hverken FRAME, VOICE, REPORT partnere eller ansøgere, men skal ses som et inspirations katalog og en uddybning af de begreber, der bruges i de øvrige FRAME, VOICE REPORT dokumenter.

Du kan også downloade øvelser til toolkittet samt Oxfams "Game On - A practical Guide to Campaigning", som indeholder mange gode hands-on tips og tricks til en god kampagne - inklusiv en virkelig nyttig "Pyramid of Engagement"

Download FRAME, VOICE REPORT! tool kittet 

Download øvelser til kapitlet om framing

Download Oxfams's Campaigning Guide

FRAME, VOICE, REPORT! er en oplysningspulje, der er bevilget af EU-Kommissionen for at styrke EU-borgeres viden om og engagement i verdensmålene for bæredygtig udvikling. Puljen havde sidste ansøgningsfrist i Danmark 28.februar 2019. Se alle godkendte ansøgninger under bevillingsoversigt.