Catalonien Danmark Engelsk Finland Fransk Italian Hollandsk

Engagerende oplysning kan fremme verdensmålene

Resultater fra Frame, Voice, Report! 

FRAME, VOICE, REPORT!  er en pulje for civilsamfundsorganisationer, der har til formål at styrke viden og engagement hos EU borgere om verdensmålene.

Projekterne viser, hvordan små og mellemstore organisationer gennem engagerende oplysning bidrager til styrke deres målgruppers globale dannelse og engagement i at opnå verdensmålene.

Her på siden kan du se, hvordan de FRAME, VOICE, REPORT!s støttede projekter har brugt Frame, Voice, Report” værktøjerne og lavet engagerende oplysning om verdensmålene

 

FRAME, VOICE, REPORT! er en oplysningspulje, der er bevilget af EU-Kommissionen for at styrke EU-borgeres viden om og engagement i verdensmålene for bæredygtig udvikling. Puljen havde sidste ansøgningsfrist i Danmark 28.februar 2019. Se alle godkendte ansøgninger under bevillingsoversigt.

Cases fra FRAME, VOICE, REPORT!

Globale udfordringer - lokale handlinger. Det er sloganet for Y-Glocal, KFUM og KFUK i Danmarks internationale samarbejde mellem unge i Danmark, Cameroun og Sydafrika, som er støttet af Frame, Voice, Report!

Initiativets overordnede formål er at skabe opmærksomhed omkring verdensmålene blandt unge mellem 13 og 30 år og engagere dem til at handle lokalt på globale udfordringer.

Projektet består blandt andet af en international festival på danske efterskoler, en teenagefestival og lokale aktiviteter.

Se en video om projektet her. 

 

EIR Org fremmer gennem det Frame, Voice, Report-støttede projekt Herstory Arena kønsbalancen i sport ved at re-frame den herskende sportsdiskurs. Samtidig bekæmper de den stillesiddende livsstil i byområder, der skaber livsstilsrelaterede sygdomme.

 
Med Herstory Arena omdanner organisationen det fysiske arenarum til et, der reflekterer kvinders stemmer og fortolkninger for at skabe en vision for en fremtid, hvor sport ejes og dyrkes af alle.

Ulandssekretariatet fik en Frame, Voice, Report!-bevilling til at gennemføre en kampagne om global migration indenfor rammen af verdensmålene rettet mod danske fagforeningsmedlemmer og unge på tekniske skoler.

Som en del af projektet var danske håndværkerlærlinge i praktik i Nepal for at få indsigt i globale spørgsmål.

I løbet af deres læretid kommunikerede de om deres oplevelser med migrations- og arbejdsmarkedsproblemer i landene på sociale medier og i fagblade.

Det gjorde de blandt andet på Ulandssekretariatets Instagram-profil.

Og i fagbladene Metalmagasinet og Blik og Rør

Skoleliv i Nepal fik i 2018 en bevilling fra Frame, Voice, Report! til at gennemføre deres projekt: Anjali og Vikram - Ung og kasteløs i Nepal

Igennem fortællingen om de to unge nepalesere Anjali og Vikram, ønsker Skoleliv i Nepal, at appellere til danske unge som 'globale unge' ved at spørge dem, hvad de ser som løsninger på udfordringer, der præsenteres i fortællingen og ved at bede dem om at reflektere over, hvordan kønsrolle og uddannelse er relevant i deres eget liv.  

Frame, Voice, Report! støttede i sin første ansøgningsrunde Global Aktion og Landsforeningen Levende Hav i at afholde GRO Festival for mad og klima den 17 og 18. maj 2019.

Festivalen fokuserede på forskellige emner omkring madsuverænitet. Borgere, forbrugere, producenter, organisationer og beslutningstagere drøftede forholdet mellem bæredygtig fødevareproduktion og verdensmålene, og gæsterne på festivalen blev præsenteret for alternative og mere bæredygtige måder at spise, bruge og tænke mad på.

Læs en omtale af festivalen her på Jordbrug.dk.

I denne video forklarer Global Aktions lokale partnere begrebet madsuverænitet.

Med to små influencer videoer på Snapchatting og Instagram har Ungdommens Røde Kors forsøgt at skabe viden, opmærksomhed og handling hos unge danskere. Igennem videoerne forsøger de at skabe refleksion hos de unge om deres eget forbrug.

De fire små videoer kan ses her:

 

Global Climate Action! Det var navnet på en 1-årig kampagne, Vedvarende Energi fik en Frame, Voice, Report!-bevilling til at gennemføre.

Kampagnen skulle øge bevidstheden om sammenhængen mellem klimahandling, udryddelse af fattigdom og mindre ulighed ved at engagere danskerne i at handle på bæredygtig energi og ansvarligt forbrug og produktion.

Frivillige engagerede sig i kampagnen på sociale medier, Folkemødet, gennem oplæg på gymnasier, Roskilde Festival, til valgmøder og meget mere.

Et af de steder, de frivillige tog ud på, var Aarhus Katedralskole.

Læs en omtale af besøget her.
 

Operation Dagsværk har med Frame, Voice, Report!-projektet Jeg tør godt tage ansvar været med til at skabe handlekraft på verdensmålene hos danske unge gennem formidling om unge i verden og deres kamp for rettigheder.

I en podcastserie fortæller de om nogle af de unge, der tager ansvar for verden - og opfordrer endnu flere til at gøre det.

Hør podcastserien her. 

Som en del af Frame, Voice, Report!-projektet Youth portraits from the dumping ground: Reframing action for Sustainable Development  udgav 100% for Børnene bogen Position målrettet danske socialrådgivere.

Bogen er et bidrag til at ændre den stereotype fortælling om børn i en marginaliseret situation.

Børnene i bogen bor på gaden, markedet, en busstation, losseplads og i simple skure i Accra, Ghana. De er fattige – mange af dem har kun de mest grundlæggende eller slet ingen skolekundskaber og flertallet har mistet mindst en forælder eller er blevet smidt ud hjemmefra. Men de anser alle sig selv som mennesker med ressourcer, kompetencer, ambitioner og stærke værdier.

Bogen kan lånes på landets biblioteker eller hentes her som E-bog.

Nyt Europa har med støtte fra Frame, Voice, Report! produceret podcast-serien 'Historier om verdensmålene," hvor de sætter fokus på de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

Hver podcast udfoldes gennem oplæg af fagpersoner og eksperter. Oplæggene belyser problemstillingerne omkring det enkelte mål fra henholdsvis et globalt, europæisk og nationalt perspektiv.

Hør et afsnit om ungeengagement med FN's generalsekretærs envoy on youth Jayathma Wickramanayake Dias her.

Frame, Voice, Report!-projektet Stemmer fra Verdensmålene af Radio Mælkebøtten kombinerer radio, podcast, web og sociale medier til at give en stemme til folk, der er aktivt involveret i opnåelsen af verdensmålene.

Programmet fokuserer på, hvad vi hver især kan gøre for at gøre kloden et bedre sted.

Hør podcasten her.