Katalaani Tanska Englanti Suomi Ranska Italia Hollanti

Taustamateriaaleja

FRAME, VOICE, REPORT -hankkeen dokumenteissa käytetyt käsitteet löytyvät erityisestä FRAME, VOICE, REPORT Tool Kit:stä.

Tälle sivulle on kerätty muita taustamateriaaleja kuten työkaluja, julkaisuja ja lähteitä, joita voi käyttää globaalikasvatuksessa ja ihmisten innostamisessa toimintaan liittyen kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Frame, Voice, Report! -hankkeesta ei voi enää hakea rahoitusta.

Toinen ja viimeinen rahoitushakukierros on päättynyt. Tukea saaneet projektit löytyvät menu-kohdasta "Rahoitetut projektit".

Taustamateriaalit

 

  • Toolkit for charities on opas kehitysjärjestöille ja varainhankkijoille, kehittänyt Common Cause
    Tämä materiaali on käytännöllinen ja helposti omaksuttava johdanto arvo- ja kehyslähtöiseen ajatteluun (values and frames). Siinä esitetään todellisten esimerkkien avulla tapoja, joilla hyväntekeväisyys- ja kehitysjärjestöt ja -kampanjat voivat vahvistaa tiettyjä arvoja ja heikentää toisia.
  • Online communication tool kit framejen eli kehysten käytöstä (kehittänyt Wilde Ganzen) käsittelee sitä, miten lähestyä kehityskysymyksistä viestimistä parhaalla mahdollisella tavalla, millaisia valintoja kukin tekee ja mitä vaikutuksia sillä on valittuun yleisöön. Tämä työkalu sisältää käytännöllisiä vinkkejä viestinnästä ja varainhankinnasta ja on tarkoitettu pienille kehitysjärjestöille ja -kampanjoille.
  • Pdf communication tool kit kehyksistä ja arvoista (frames and values), kehittänyt CISU
    Tämä työkalu esittelee framejen ja arvojen teoriaa sekä toimii käytännöllisenä viestintäoppaana, mukaan lukien rakentava viestintä ja muita lähestymistapoja.

 

  • Game On! A Practical Guide to Campaigning" on "Make Fruit Fair!" -kampanjaan  kehitetty käsikirja. Tässä työkalussa on paljon käytännöllisiä ohjeita kampanjan suunnitteluun ja toteutukseen. Siitä löytyy perustietoa kampanjastrategioista sekä luovia ideoita ja keinoja kampanjan aktiviteetteihin.