Katalaani Tanska Englanti Suomi Ranska Italia Hollanti

Mikä Frame, Voice, Report?

Tausta ja tavoitteet

FRAME, VOICE, REPORT! on kansalaisjärjestöille suunnattu tukijärjestely, jonka tavoitteena on lisätä EU-kansalaisten tietoisuutta ja sitoutumista kestävän kehityksen tavoitteisiin eli Agenda 2030:een.   

Kahden hakukierroksen avulla toteutettava FVR-hanke rahoittaa eurooppalaisten kansalaisjärjestöjen globaalikasvatus- ja kehitysviestintäprojekteja, ja siihen sisältyy myös mukaan valittavien järjestöjen yhteinen oppimisprosessi.

FRAME, VOICE, REPORT -hankkeen on suunnitellut ja sitä hallinnoivat kuusi eurooppalaista järjestöä: CISU, COP, FINGO, LAFEDE, RESACOOP ja WILDE GANZEN sekä 11.11.11 kumppanina. Hanke perustuu näiden järjestöjen kokemukseen ja osaamiseen liittyen kehitysviestintään ja globaalikasvatukseen.

FRAME
Wilde Ganzen (www.wildeganzen.nl) Alankomaista ja CISU (www.cisu.dk) Tanskasta olivat mukana EU-rahoitteisessa Reframing the Message -hankkeessa, jossa lisättiin tietoisuutta sekä kyseenalaistettiin arvoja ja viitekehyksiä (frames), joita käytetään kehitysviestinnässä. Hankkeessa painotettiin globaalia keskinäisriippuvuutta sekä avattiin köyhyyden ja epätasa-arvon syitä ja kontekstia. Reframing the message -hanke tuotti taustadokumentin ja työkaluja sekä viestinnän työkaluja.

VOICE
Fingo (www.fingo.fi) on toteuttanut Enhancing Southern Voices in Global Education -aloitteen, jonka lähtökohtana oli lisätä tietoa ja vaikuttaa siihen, että kaikissa globaalia oikeudenmukaisuutta ja solidaarisuutta edistävissä kehitysprojekteissa ja -viestinnässä olisi lähtökohtaisesti yhtäläinen osallistuminen, käsitteistö ja asiantuntemus sekä pohjoisen että globaalin etelän edustajilta. Enhancing Southern Voices tuotti esitteen hankkeen kokemuksista.

REPORT
COP (www.ongpiemonte.it) Piedmonten alueelta Italiasta, Resacoop (www.resacoop.org) Auvergne-Rhône-Alpesin alueelta Ranskasta ja Lafede (www.lafede.cat) Kataloniasta, Espanjasta toteuttivat yhdessä EU-hankkeen
Development Reporter Network, jossa vahvistettiin toimittajien ja järjestöjen yhteistyötä. Tavoitteena oli parantaa mediassa näkyvän tiedon laatua ja vaikuttavuutta liittyen globaaleihin ongelmiin ja kansainväliseen kehitykseen. Development Reporter Network -hankkeessa kehitettiin Vademecum-materiaali, joka käsittelee sitä, miten globaaleista aiheista ja ongelmista viestitään.

Nämä aikaisemmat ja nykyiset aloitteet ja hankkeet ovat kaikki osa FRAME, VOICE, REPORT -tukijärjestelyä - nyt erityisesti liittyen YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin.

 

Frame, Voice, Report! -hankkeesta ei voi enää hakea rahoitusta.

Toinen ja viimeinen rahoitushakukierros on päättynyt. Tukea saaneet projektit löytyvät menu-kohdasta "Rahoitetut projektit".