Katalaani Tanska Englanti Suomi Ranska Italia Hollanti

Frame, Voice, Report!

Supporting Citizen Engagement on the Global Goals

Sisäänpääsy hakuosioon

Jotta rahoitushakemusta FRAME, VOICE, REPORT! -hankkeelle pääsee tekemään, on ensin läpäistävä alkutesti, jossa tarkistetaan järjestön hakukelpoisuus. Kun alkutesti on tehty, saat sähköpostitse linkin, jolla pääsee tämän verkkosivun hakuosioon. Ethän tee alkutestiä kahdesti.

Frame, Voice, Report! -hankkeen vuoden 2019 hakukierroksen päätökset on tehty. Lue tiedote Fingon verkkosivuilta.

FRAME, VOICE, REPORT! -HANKE on kansalaisjärjestöille suunnattu tukijärjestely, jonka tavoitteena on lisätä EU-kansalaisten tietoisuutta ja sitoutumista YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin (Agenda 2030). Näiltä sivuilta löydät tietoa rahoitushauista sekä ohjeita ja kriteerit hakemiseen. Sivuilla on myös kattava työkalupakki Tool kit, jossa kerrotaan miten viestitään ja lisätään tietoisuutta kestävän kehityksen tavoitteista sekä innostetaan ihmisiä toimintaan.

Kohdasta "Hakijoille" löydät rahoitushaun ohjeet ja tarvittavat dokumentit.

Kohdasta "Rahoitusta saaneet" löydät rahoitusta saaneille järjestöille tarkoitetut raportointilomakkeet 

Kohdasta "Tool kit" löydät FRAME, VOICE, REPORT! -hankkeen tool kitin eli työkalupakin

Kohdassa "Rahoitetut hankkeet" kerrotaan jo rahoitetuista hankkeista