Català Danès Anglès Finès Francès Italià Neerlandès

Com sol·licitar una Beca Devreporter?

 

LA CONVOCATÒRIA 2019 ESTÀ TANCADA.

El termini de presentació de propostes va finalitzar el 14 de febrer de 2019.

Per informar-vos de futures convocatòries, poseu-vos en contacte amb Lafede.cat a través del correu becadevreporter@lafede.cat.
 

FRAME, VOICE, REPORT!

(2017-2020) és un projecte adreçat a entitats de la societat civil amb l'objectiu enfortir el compromís de la ciutadania europea en relació als Objectius de Desenvolupament Sostenible a través de tres eixos temàtics: les migracions, el gènere i la justícia ambiental.

Documentació rellevant per presentar un projecte

Consulteu les Bases de la  Beca Devreporter abans de presentar una sol·licitud per informar-vos sobre qui pot accedir a finançament i quins tipus de projectes es poden becar.

 

Quan rebeu una Beca Devreporter 2019, finançada amb el suport del projecte Frame, Voice, Report, la vostra entitat es compromet a complir una sèrie de condicions en relació amb la seva gestió.

A la Guia per a la gestió de la Beca Devreporter hi trobareu:

 • Les obligacions en relació amb la comptabilitat, el seguiment i l’informe final
 • Instruccions per administrar la subvenció

 

Per tramitar la sol·licitud correctament, cal emplenar i adjuntar la documentació següent:

Recordeu que també heu d'adjuntar la següent documentació:

 • Estatuts
 • Memòria d'activitat i pressupost anuals (darrer exercici aprovat)
 • Pla de comunicació
 • Pla de mitjans
 • Preacords amb mitjans
 • CV dels membres de l'equip periodístic 

El formulari de sol·licitud emplenat s’ha de lliurar telemàticament a través d'aquest web:

 • Accediu al web framevoicereport.org
 • Seleccioneu l’idioma: català
 • Descarregueu i consulteu les bases de la convocatòria i el formulari de sol·licitud
 • Accediu a l'aplicació de sol·licitud disponible a la part superior dreta de la pàgina d'inici
 • Responeu el qüestionari per assegurar-vos que podeu sol·licitar una Beca Devreporter
 • Rebeu un correu electrònic amb un enllaç que us dona accés al formulari de sol·licitud. No el perdeu!
 • Registreu el vostre projecte introduint informació sobre l’entitat i el projecte
 • Adjunteu (en pdf):
  • Formulari de sol·licitud
  • Pressupost
  • Declaració responsable (certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries i no estar sancionada per resolució administrativa o sentència judicial)
  • Estatuts
  • Darrera memòria anual aprovada
  • Darrer pressupost anual executat i aprovat
  • Acord de col·laboració entre entitats (en cas de presentar-se en consorci)
  • Preacords amb mitjans (mínim un acord)
  • Pla de comunicació (elaborat per l'entitat)
  • Pla de mitjans (elaborat per l'equip de periodistes)
  • CV dels periodistes
  • Altres annexes

Durant el procés és possible guardar la informació introduïda. Si sortiu del web, la manera de tornar a l'aplicació de sol·licitud és introduint l'enllaç que vau rebre en el correu electrònic.

Addicionalment, cal fer arribar un exemplar en paper de tota la documentació a:

Lafede.cat - Beca Devreporter
C. Tàpies, 1-3
08001 Barcelona

El dijous 29 de novembre es va presentar públicament la 4a edició de la Beca Devreporter a la seu de Lafede.cat. Consulteu la presentació (.pdf) amb les principals característiques i novetats de la convocatòria.

 

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

La informació següent es proporciona de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal i amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (Article 13), anomenat Reglament Europeu de Protecció de Dades 2018 (RGPD).

Informació sobre la recollida i el tractament de dades personals

El projecte Frame, Voice, Report! recull dades personals quan les organitzacions sol·liciten una Beca Devreporter. Les dades personals que es registren són: Nom i correu electrònic de la persona de contacte de la sol·licitud de Beca.

Provisió i finalitat

Les dades es recopilen perquè Lafede.cat pugui processar la sol·licitud de Beca i són necessàries per establir el conveni entre l’entitat becada i Lafede.cat (RGPD Art. 6, part 1.b).

Lafede.cat farà ús de les dades per contactar les entitats sol·licitants durant el procés d'avaluació i en relació amb la gestió de la Beca, incloent la invitació a activitats vinculades al projecte.

Responsabilitat

Les organitzacions sòcies de Frame, Voice, Report!, CISU-Civilsamfund i Udvikling (organització líder del projecte) i Lafede.cat controlen i tracten les dades. Podeu trobar la informació de contacte de les organitzacions a www.framevoicereport.org/ca/contacte/.

Només el personal autoritzat i un desenvolupador extern específic tenen accés a les dades personals.

Emmagatzematge

Les organitzacions sòcies de Frame, Voice, Report!, CISU-Civilsamfund i Udvikling i Lafede.cat emmagatzemaran les dades relatives a la sol·licitud/Beca fins al 2026 segons la normativa de la UE (cinc anys després de la finalització del projecte Frame, Voice, Report!, el 2021).

L'any 2026 s’enviaran mostres de les dades, amb la finalitat d’arxivar la documentació, a l’Arxiu Nacional de Dinamarca (Rigsarkivet) de conformitat amb l'acord entre l'Arxiu i CISU-Civilsamfund i Udvikling. Les dades no personals seran disponibles públicament quan hagin passat 20 anys i les dades personals seran accessibles públicament quan hagin passat 75 anys. La persona titular de les dades pot sol·licitar l'accés a l’Arxiu Nacional de Dinamarca abans dels 20/75 anys.

Sol·licitud d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició

La persona titular de les dades té el dret de sol·licitar accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades en qualsevol moment. Ho pot fer dirigint-se per escrit a Lafede.cat, carrer Tàpies, 1, 08001 – Barcelona.

A causa dels requisits contractuals del projecte i per a la bona gestió de la Beca, cal que Lafede.cat tingui les dades de contacte de l'organització becada actualitzades en tot moment. Per tant, en cas d’eliminació o modificació de les dades, l’entitat becada haurà de proporcionar noves dades de contacte. En cas contrari, es considerarà un incompliment del conveni.

Es pot sol·licitar la cancel·lació o rectificació de les dades proporcionades a l’Arxiu Nacional de Dinamarca.

Reclamacions

La persona titular de les dades pot presentar, en qualsevol moment, una reclamació a l’autoritat supervisora: Agencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid.