Català Danès Anglès Finès Francès Italià Neerlandès

 

Consulteu els projectes de comunicació i d'educació becats per Frame, Voice, Report! arreu d'Europa.

Es poden cercar per país, temàtica o per l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible amb el qual estan relacionats.

{{$ctrl.labels.countryLabel}} {{$ctrl.labels.themeLabel}} {{$ctrl.labels.developmentGoalLabel}} {{$ctrl.labels.organisationLabel}} {{$ctrl.labels.actionLabel}} {{$ctrl.labels.grantedAmountLabel}}
{{project.Country}}

{{$ctrl.translate(theme)}}

{{$ctrl.translate(category)}}

{{project.Organisation}} {{project.TitleOfProposedAction}} {{project.GrantedAmount}} {{$ctrl.currency(project.Country)}}

{{$ctrl.selectedProject.TitleOfProposedAction}}

{{$ctrl.labels.grantedAmountLabel}}: {{$ctrl.selectedProject.GrantedAmount}} {{$ctrl.currency($ctrl.selectedProject.Country)}}

{{$ctrl.labels.TheActionInShort}}

{{$ctrl.selectedProject.AbstractOfTheProposedAction}}

{{$ctrl.labels.BasicInformationAboutProposedAction}}

 • {{$ctrl.labels.organisationLabel}}: {{$ctrl.selectedProject.Organisation}}
 • {{$ctrl.labels.WebSite}}: {{$ctrl.selectedProject.WebSite}}
 • {{$ctrl.labels.CoApplicantOrganisation}}: {{$ctrl.selectedProject.CoApplicantOrganisation}}
 • {{$ctrl.labels.CoApplicantWebsite}}: {{$ctrl.selectedProject.CoApplicantWebsite}}
 • {{$ctrl.labels.TitleOfTheAction}}: {{$ctrl.selectedProject.TitleOfProposedAction}}
 • {{$ctrl.labels.StartDateOfAction}}: {{$ctrl.selectedProject.StartDateOfAction | date : "dd.MM.y"}}
 • {{$ctrl.labels.EndDateOfAction}}: {{$ctrl.selectedProject.EndDateOfAction | date : "dd.MM.y"}}
 • {{$ctrl.labels.countryLabel}}: {{$ctrl.selectedProject.Country}} - {{$ctrl.selectedProject.City}}
 • {{$ctrl.labels.grantedAmountLabel}}: {{$ctrl.selectedProject.GrantedAmount}} {{$ctrl.currency($ctrl.selectedProject.Country)}}

{{$ctrl.labels.ThemesAndSustainableDevelopmentGoals}}

{{$ctrl.labels.themeLabel}}
 • {{$ctrl.translate(theme)}}
{{$ctrl.labels.developmentGoalLabel}}
 • {{$ctrl.translate(goal)}}

{{$ctrl.labels.MostSignificantChangeStory}}

{{$ctrl.selectedProject.ChangeStory}}