Català Danès Anglès Finès Francès Italià Neerlandès

Preguntes freqüents

En aquesta secció trobareu les respostes a les preguntes que ens feu arribar més sovint.

ETS UNA ENTITAT?

Accedeix al qüestionari per iniciar la sol•licitud de Beca Devreporter al projecte Frame, Voice, Report!.

Sol•licita una Beca!

FAQ

Quan vau iniciar el procés de sol·licitud telemàtica, vau rebre un correu electrònic amb un enllaç al formulari de sol·licitud. El sistema no permet reenviar aquest correu electrònic. Si heu perdut l'enllaç al formulari, heu de generar un nou enllaç repetint el procés i crear una nova sol·licitud.

Sí, totes les entitats que presenten un projecte com a sol·licitants o cosol·licitants han de complir tots els requisits d'elegibilitat i i reflectir, en la seva proposta, el valor afegit de la col·laboració. Per a més informació sobre els requisits, consulteu les bases de la convocatòria.

La sol·licitud de Beca, així com tota la documentació annexa, es pot lliurar en català o en castellà.

No. Una entitat pot presentar un únic projecte a una única categoria (ja sigui com a sol·licitant o com a cosol·licitant).

 

La Beca s’adjudicarà a l’entitat que consti com a sol·licitant principal. L’òrgan de govern de l’entitat és plenament responsable de l’administració de la subvenció.

El primer pagament serà del 80% de l’import atorgat. El saldo restant es pagarà quan Lafede.cat aprovi l’informe justificatiu i els comptes finals.

Sí, no cal ser una entitat federada a Lafede.cat per presentar-se a la Beca Devreporter.

Sí, les fundacions es poden presentar a la Beca Devreporter sempre que compleixin els requisits establerts a les bases de la convocatòria (punt 4).

Per poder sol·licitar una Beca Devreporter, els estatus de l'organització han d'incloure com a finalitat la Justícia Global, la promoció de la pau, la promoció dels drets humans, la cooperació internacional i/o l'educació per al desenvolupament.

 

Les entitats que tenen per finalitat el treball entorn a les temàtiques de gènere, migracions i/o medi ambient podran presentar-se sota l'epígraf d'educació pel desenvolupament, sempre i quan la seva activitat respongui a un enfocament global.

 

Si teniu dubtes sobre si els estatuts de la vostra organització encaixen en aquestes categories, els podeu fer arribar a Lafede.cat mitjançant un correu a becadevreporter@lafede.cat i us donarem una resposta personalitzada.

No. Un/a periodista només pot participar en un únic projecte.